Privaatsuspoliitika

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Veebipoe https://ayaani.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ayaani OÜ (registrikood 12986153) asukohaga Soiuneni, Sompa küla Jõhvi vald Ida-Virumaa 41552, 
tel: +372 56724515, email: info@ayaani.ee.  
Ayaani OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Ayaani OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse 
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 
− kauba kohaletoimetamise aadress; 
− pangakonto number; 
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); 
− klienditoe andmed. 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse 
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja 
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja 
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui 
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Õiguslik alus 
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja 
tarbijavaidluste lahendamine). 
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: profileerimine 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja 
kliendiprobleemide lahendamiseks.  
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse 
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks 
kontaktandmetele ka kliendi aadress. 
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed 
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. 
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik 
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

Turvalisus ja andmetele ligipääs 
Isikuandmeid hoitakse Virtuaal.com OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille 
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on 
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et 
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et 
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata 
juurdepääsu ja avalikustamise eest. 
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja 
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud 
töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud 
ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. 

Nõusoleku tagasivõtmine 
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek 
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Säilitamine 
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on 
vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. 
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude 
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. 
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine 
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele 
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Ülekandmine 
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. 
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. 

Otseturustusteated 
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on 
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja 
jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma 
isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud 
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti 
teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest). 

Vaidluste lahendamine 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel 
(tel:372 56724515, e-mail: info@ayaani.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). 

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Mis on küpsised ja kuidas need toimivad?

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse Veebipoes külastades brauseri poolt Sinu arvutisse või seadmesse, eesmärgiga Sinu veebikeskkonna kasutuskogemust parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist.

Küpsised on olulised meie veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel, meie veebikeskkonna kasutatavuse jälgimiseks ning Sulle parema teenuse pakkumiseks.

Veebipood kasutab järgmisi küpsiseid:

Otseselt vajalikud küpsised.

Need küpsised omavad väga olulist rolli meie saidi töökindluses. Siia alla liigituvad näiteks küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised

Need küpsised koguvad infot, kuidas külastajad meie veebikeskkonda kasutavad. Tänu sellele on meil võimalik teada, kui on ilmnenud mõni viga ja tänu nendele saame ka uusi funktsioone katsetada. Need küpsised ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid koond- ja anonüümseid andmeid.Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

Funktsionaalsed küpsised

Tänu neile küpsistele saame veebikeskkonda isikupärastada, et parandada teie kasutuskogemust. Peamiselt jätavad need küpsised meelde teie eelistusi ja juba tehtud valikuid.

Sihtgruppide-/reklaamiküpsised

Tänu neile küpsistele on meil võimalik registreerida teie veebikeskkonna külastuse, teie poolt vaadatud lehed ja klõpsatud lingid. See teave võimaldab meil muuta veebikeskkonna ja sellel kuvatavad reklaamid teie huvidele kohasemaks. Võime sellel eesmärgil seda teavet ka kolmandate isikutega jagada. Nende küpsiste abil saab jälgida ka reklaamikampaaniate tõhusust. Kolmandad isikud (sh näiteks reklaamivõrgud ja välisteenuste pakkujad, nt veebiliikluse analüüsi teenuste pakkujad) võivad samuti küpsiseid kasutada. Neid me hallata ei saa. Need on enamasti talitlus- või sihtgrupiküpsised.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Nii ei salvesta ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Shopping Cart
Scroll to Top